A közfeladatot ellátó szerv feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei

*  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
* A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
* A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
* A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
* A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
* 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
* 2005. évi CLIII. Törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
* 1992. évi LXXXIX. Törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
* 1996. évi XXV. Törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
* 2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről
* 1991. évi XXXIII. Törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
* 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről
* 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
* 2000. évi C. Törvény a számvitelről
* 1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról
* 1992. évi LXXIV. Törvény az általános forgalmi adóról
* 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről
* 1997. évi LXXX. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
* 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról
* 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről
* 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
* 232/2001.(XII.10.) Korm. Rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
* 19/2005.(II.11.) Korm. Rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
* 195/1997.(XI.5.) Korm. Rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtásáról

A fenti jogszabályokat jelenleg hatályos formájukban a www.magyarorszag.hu kormányzati portál jogszabálykereső részében olvashatja.