A NAV tájékoztatója szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók részére

A NAV tájékoztatója szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók részéreAbban az esetben, ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatnak.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet tartalmazza. A szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Falusi szálláshelynek pedig az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely tekinthető – a kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Az üdülési célú szálláshely-szolgáltatás esetében nem merülhet fel az ’559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás’ csoportba tartozó ÖVTJ-kódok alkalmazása, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységi formákba a nem üdülési célból történő, átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatások nyújtása tartozik (például munkásszálló, diákszálló, kollégium üzemeltetése).

Az adózónak az ’552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás ’ ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a bejelentkezéskor, ha jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújt szálláshely-szolgáltatást, vagy pedig egyéb, átmeneti szálláshely-szolgáltatást nyújt üdülési céllal (pl. faházban, bungalóban kiegészítő háztartási szolgáltatások nélkül).

Abban az esetben pedig, ha a magánszemély falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, akkor az ’552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás’ ÖVTJ-kódot kell feltüntetnie a bejelentőlapon.

Mindkét tevékenység esetében lehetősége van a magánszemélynek arra, hogy ezen egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységével összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően tételes átalányadózást válasszon. A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély akkor választhatja a tételes átalányadózást, ha ugyanannak a magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra nyújt szálláshelyet a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőben.

A pénztárgép használatára kötelezettek körét a 48/2013. (XI.15.) NGM Rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Ennek alapján a TEÁOR’08 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatást végzők pénztárgép használatára kötelezettek.

Ugyanakkor, amennyiben az adózó minden esetben számlát vagy egyszerűsített számlát állít ki, a  nyugtaadási kötelezettsége nem áll fenn, és pénztárgépet sem kell beszereznie. Ezt a bizonylatadási formát azonban be kell jelentenie az adóhatóság felé a PTGSZLAB adatlapon. Ezt a bejelentést kizárólag elektronikus úton teheti meg, tehát ügyfélkapuval kell rendelkeznie az adózónak.

A forgalmi adatokat ezt követően a jelenlegi szabályozás szerint a számla kibocsátását követő hét negyedig napjáig az erre szolgáló PTGSZLAA adatlapon kell bejelentenie. Amennyiben az adatszolgáltatási időszakban nem történt számlakibocsátás, az adatszolgáltatást sem kell teljesíteni nemleges adattartalommal.

Az ügyfélkapu regisztrációhoz a NAV ügyfélszolgálatain segítséget nyújtanak!