Felhívás!

A Településüzemeltetési Kft. felhívása

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a lakosság figyelmét hogy Balatonberény Község Önkormányzatának 6/2000.(II.24.) számú önkormányzati rendelete „ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról” (II. Fejezet 4.§. 1.-e) szerint „ A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége”.

A 2015. augusztus 17. esőzések újra megerősítették azt a tényt, hogy a falu belterületén az ingatlanok előtti árkok jelentős része gondozatlan, nem megfelelő a vízelvezetés! Kérnénk az ingatlantulajdonosokat, hogy felkészülve az őszi esőzésekre és az esetleges rendkívüli időjárási körülményekre kezdjék el a vízelvezető árkok rendbetételét, mivel ez az ő feladatuk!

Köszönettel:
Településüzemeltetési Kft.

Véghelyi Róbert
ügyvezető