Újabb fejlesztési forrást nyert községünk

A Magyar Közlöny december 28-i számában jelent meg Magyarország Kormányának 2068/2017. (XII. 28.) sz. határozata az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról.
Balatonberény Község Önkormányzata a határozat értelmében belterületi utak, járdák, hidak felújítására 10 962 326 Ft támogatást nyert. A támogatás intenzitása: 85 %.

2018-ban tovább folytatódik az önkormányzat út- és járdafelújítási programja. A 2018-as fejlesztésekről várhatóan a februári képviselő-testületi ülésen, a költségvetés elfogadásával együtt születik döntés.