A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által vezett nyilvántartás. (133/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet (5. § (1) bek.)„Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytathatókereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.”

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai( név, formátum, az adatkezelés célja,jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén kérdőív kitöltendő), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65 § (1) szerinti azonosító adatai, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Nyilvántartás

Jogszabályi hivatkozás

Közszolgálati nyilvántartás

Létszám, - és álláshely nyilvántartás, munkaügyi nyilvántartások

(foglalkozás, végzettség, nyelvtudás, címek, stb.)

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

- 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

A szabadság, és a munkából történő távollétek

  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  •  

Munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások

  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

Juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások

  • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről
  •  

Vagyonnyilatkozat

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 

Magánszálláshely közhitelű hatósági nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet

 

Közbeszerzések nyilvántartása

A közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. törvény

 

Vagyonkataszter nyilvántartása

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§ (1) bekezdés

 

Szociális ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§

 

Gyámügyi ellátások nyilvántartása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 138.§

 

Nyilvántartás a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X.28.) Korm rendelet 14.§ (1) bekezdése

 

Méhnyilvántartás

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 18.§ (5) bekezdés c) pontja

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 1992. évi. LXVI. törvény végrehajtásáról

 

Anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok nyilvántartása (elektronikus úton ASZA rendszer)-,

- anyakönyv típusonként ügyiratok nyilvántartása(ASZA rendszerben

- Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003.(III.7.) BM rendelet 89.§ (1) bekezdése

- 6/2003.(III.7.)BM rendelet 89/A.§.

 

ONKADO nyilvántartás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52.§ (1) bekezdése alapján kezelt nyilvántartás a bevallás alapú, illetve a bejelentési kötelezettség teljesítése alapján kapott, a balatonmáriafürdői adózókra vonatkozó adatokról

 

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások

 

Készletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások

 

Függő, átfutó kiegyenlítő és továbbadási célú kiadásokhoz-bevételekhez vezetett analitikus nyilvántartások

Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról

szóló 249/2000 (XII.24.) sz. 49 § (2) Korm. rend.