Ifi Géza (1950 - 2018)

1950 május 24. – én született Balatonberényben. A középiskolát Fonyódon végzi, de az érettségit Esztergomban a ferenceseknél teszi le. Mikor tudomást szereztek róla, hogy pap szeretne lenni, bevonultatják katonának.  A honvédségnél kísérletet tesznek beszervezésére békepappá, illetve lehetőséget kap papi tanulmányainak Rómában való folytatására, természetesen a békepapságért cserébe.

Ekkor dönt úgy, hogy a kínálkozó lehetőséget megragadva nem tér vissza Magyarországra, hanem Németországban, a regensburgi egyetemen fejezi be tanulmányait. 1978 – ban szerez diplomát. Képzése során Dél-Afrikában is tölt egy szemesztert, ahol elkezdi karitászmunkáját, melyet a kölni Mindszenty Magyar Házban folytat tovább. Utazásai során eljut Amerikába, visszatér Dél-Afrikába és még cirkuszi állatokat is szállít teherautósofőrként Németországból Portugáliába. Ezen felül 1975-ben ő tudósítja a Szabad Európa rádiót a vietnami háborúról egy amerikai hadihajó fedélzetéről.

1980 – ban három hónapra hazatér, de a hatóságok államellenes személynek nyilvánítják és végleges hazatelepülését nem engedélyezik. 1990 – ben tér végleg haza, először a veszprémi püspöki levéltárban kap státuszt, ahol a Vörös József által gyűjtött anyagot rendszerezi. 1993 – ban Balás Béla megyéspüspök pappá szenteli és szerpapként Mernyére kerül. 1997 – től 2013 – as nyugdíjba vonulásáig Balatonfenyvesen plébános.

Akármerre is járt a világban, mindig is Balatonberényt tekintette otthonának, ahova szíve visszahúzta. Örömmel tért haza, melyet soha nem bánt meg. Lelkipásztori és karitászmunkája mellett - mely szakterülete is – a Magyar Katolikus Lexikon szerkesztésében is részt vett. Németül anyanyelvi szinten beszél, emelett még 5 nyelvet sajátított el. Magyarra fordította Paul Josef Cordes Tut Guten alles című könyvét Tegyünk jót mindenkivel címen. Haláláig Balatonberényben élt.