Tájékoztatás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2019. évi adatairól

Balatonberény Község Önkormányzatához a 2019. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott be „A” típusú pályázatot.

Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2 főt részesített 3.000 Ft/hó összegű támogatásban, 1 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.

Balatonberény, 2018. december 04. 

Horváth László

polgármester