Felhívás elismerések adományozására 2019

A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és három „Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a polgármester ad át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.

Az elismerések adományozásra minden év március  30-ig tehetnek javaslatot:

  • a polgármester, a jegyző,
  • a képviselők,
  • a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
  • balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek,  intézmények,
  • legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának, de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.

Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2019. március 30. napjáig.

A javaslatokat Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. címre, vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mailcímre küldhetik.

Balatonberény, 2018.december 6.

 

Tisztelettel:

 

Horváth László sk.

polgármester