Ösztöndíj pályázat általános iskolások részére

Balatonberény Község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki a

KT 86/2019.(VII.15.) számú határozata alapján a 2019/2020. tanévre

Célja:

Az esélyegyenlőség növelése, tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése ösztöndíj támogatással.

Pályázatot nyújthatnak be:

- azok a tanulók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül Balatonberény  településen rendelkeznek állandó vagy tartózkodási lakcímmel, és általános iskolában folytatnak tanulmányokat,

- azok a 16. évet be nem töltött, balatonberényi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók, akiknek a családi jogállása kiskorú,

- tanulmányi eredményük eléri a pályázat kiírását megelőző tanév végén 

- általános iskolában 3,00 tanulmányi átlagot,

- az egy főre eső családi jövedelem havonta nem haladja meg a minimálbér 70 százalékát (104.300 Ft).

A nem a szülővel élő nagykorú tanuló szociális rászorultságát a külön élő szülők tartási képessége, jövedelme, vagyona figyelembe vételével kell vizsgálni.

Az ösztöndíj legfeljebb egymást követő két alkalommal elnyert sikeres pályázat esetén maximum két tanévre, de legfeljebb a tanulmányok befejezéséig jár.

- Az ösztöndíj űrlap beadásával pályázható.

Nem részesülhet ösztöndíjban:

= ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,

= az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,

= bármely más ösztöndíj programban részt vesz,

Elnyerhető támogatás:

1. Általános iskolai nevelési-oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján:

- 3,00 – tanulmányi átlag alapján 10 hónapra 100.000 Ft   

2. Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 10 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat elnyert tanuló részére folyósítani. Jelen pályázat keretében az értékelés alapján a legalább 22 pontot elérő, legjobb 6 eredményt elért tanuló számára folyósít ösztöndíjat.

3. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmény diákjai esetén a második tanulmányi félévre járó támogatás a tanulmányok folytatásának igazolását követően folyósítható.

4. Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

5. Nem folyósítható az ösztöndíj

- a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt,

- a tanulmány megszüntetésének napjától.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton eljuttatni:

Balatonberény Község Önkormányzata

8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

Beérkezési határidő: 2019. szeptember 13. péntek

Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

 

Balatonberény, 2019. július 15.

 

Horváth László

polgármester

CsatolmányMéret
Tájékoztató és pályázati űrlap55 KB