Felavatták Balatonberény díszpolgárainak emlékoszlopát

2019. augusztus 11-ének, napfényes délutánján, Vörös József esperes úr halálának 30. évfordulóján került sor a község díszpolgárainak emléket állító oszlop avatására a Kossuth téren az Önkormányzat épülete előtt.

Az ünnepség Horváth László polgármester úr beszédével kezdődött, aki megemlékezett községünk valamennyi díszpolgáráról, Rigó Lajosról, Vörös Józsefről, Nagy Károlyról, Dr. Zsoldos Miklósról, majd köszöntötte a címet egyedül nem posztumusz elnyert helytörténészt, Kovács Ilona, Hugi nénit.

Ezután az önkormányzat képviselői közösen leplezték le az oszlopot, majd Ungvárszki Imre atya megáldotta azt. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével zárult.