Felhívás ebtartók részére

Tisztelt Balatonberényi Ebtartók!

Balatonberény község területén az utóbbi időben elszaporodtak a közterületen felügyelet nélkül kóborló ebek, illetve általános jelenség lett, hogy az eb tulajdonosok közterületen póráz nélkül sétáltatják kutyáikat. Ez többekben félelmet kelt, ugyanakkor veszélyt jelenthet az itt élők és tartózkodók testi épségére, valamint a vagyonbiztonságra is.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018.(V.31.) rendelete szabályozza az állattartással kapcsolatosan elvárható magatartás szabályait. Ezen rendelet 8.§(1) bekezdés e.) pontja értelmében az a kutyatartó, aki a település területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg és magánszemély esetén 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Ezen túlmenően az állat tartója az eb által okozott kárért büntetőjogi, illetve polgári jogi felelősséggel is tartozik.

A fent leírtakra tekintettel felhívjuk minden ebtartó szíves figyelmét arra, hogy a rendeletben foglaltak betartásával óvjuk meg egymás biztonságát, amely szeretett állataink védelmét is szolgálja.

 

                                                                                         Horváth László

                                                                                          polgármester