RENDELKEZÉSEK A HELYI SZENTMISÉK TARTÁSÁRÓL

RENDELKEZÉSEK A HELYI SZENTMISÉK TARTÁSÁRÓL

Varga László püspök atya rendelkezett a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról. Ennek értelmében
MÁJUS 18-TÓL
lehet nyilvános szentmiséket tartani.

A püspök rendelkezése szerint korlátozásokkal- Balatonberényben is újra közösen vehetünk részt a szentmisén.Szabályok:

- A szentelvíztartók üresek lesznek.
- Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot is.
- A templomban tartózkodok kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni, és megtartani a másfél méteres szociális távolságot.
- Az egyházmegye területére a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés (CIC 87.k.1.§, 1245.k.) továbbra is érvényben marad. Az idősebb, illetve gyengébb egészségügyi személyek továbbra is maradjanak otthon, és a szentmise közvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be lelkileg az egyház imádságába.
- Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon.
- A szentmisén nem fogják kérni a kézfogást, ill. a nyelvre és a két szín alatti áldoztatás elhagyása és kézbe áldoztatás lesz.
- A híveknek higiénés kézfertőtlenítést kell végezniük a szentáldozás előtt. Aki védőkesztyűt visel, annak a fertőtlenítése is szükséges! Az áldozáshoz járuló hívek a 1,5 méteres távolságot tartsák meg egymástól.
- Áldozáskor a szájmaszkot a gumis pántnál fogva húzzák le még a kézfertőtlenítés előtt, majd áldozás után húzzák vissza.
- A perselyadományokat távozáskor a kosarakba vagy a perselyekbe lehet bedobni a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. A hívek banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat.

Balatonberényben köznapi mise lesz május 21-én, csütörtökön 18 órakor.
Május 24-én vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén a szokott időben 8 órakor lesz mise.

65 év feletti testvéreinknek továbbra is felmentés van a mise kötelezettség alól.

Ungvárszki Imre
plébános