PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást teszi közzé a Balatonberény 276 hrsz.-ú, Balatonberény, József Attila u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

 1. A pályázatot kiíró neve és pontos címe: Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény, Kossuth tér 1.
 2. A bérbeadó neve és címe: Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonberény, Kossuth tér 1.
 3. Pályázat célja: Ingatlan piaci alapon történő bérbeadás útján való hasznosítása.
 4. Pályázat jellege: Nyilvános.
 5. Pályázat tárgyát képező önkormányzati lakás címe és adatai:
  • 8649 Balatonberény,József A. u. 23.
  • lakás nagysága: 28 m2
  • komfort fokozatú
  • helyiségei: 1 db szoba, 1db főzőfülke, 1db közlekedő, 1 db fürdőszoba tusolóval, WC-vel
  • telek nagysága: 1635 m2
 6. Bérbeadás időtartama:  Határozott idő, legfeljebb 3 év.
 7. Bérleti díj összege: 30.000 Ft/hó
 8. Hasznosítás módja: Piaci alapon történő bérbeadás
 9. Pályázat benyújtásának helye: Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény, Kossuth tér 1. szám
 10. Pályázat benyújtásának határideje:  2020. szeptember  10. napjának 16:00 órája
 11. Önkormányzati lakás bérbeadásának általános feltételei:

 Lakást bérbe adni csak olyan természetes nagykorú személynek lehet:

 • akinek az Önkormányzat felé adó, vagy egyéb tartozása nincs,
 • Balatonberényben vagy 50 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs 50 %-ot elérő, beköltözhető lakástulajdona, illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik.

11.Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon írásban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázati adatlap személyesen is beszerezhető Balatonberény Község Önkormányzatának titkárságán ügyfélfogadási időben. A pályázathoz munkáltatói és jövedelemigazolást kell csatolni. Postai úton történő feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat lehet befogadni.

 1. Pályázat elbírálásának ideje és módja: A pályázatokat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el 2020. szeptember 15. napjáig.
 1. Pályázat elbírálásának szempontjai:

       A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ha a pályázó balatonberényi lakos,

- Balatonberényben állandó munkaviszonnyal rendelkezik,

- pályázóval költöző  kiskorú gyermeke van.

 1. Eredmény közlésének módja és időpontja: Minden pályázó írásban értesül a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről 2020. szeptember 20. napjáig.
 1. Szerződés megkötésének helye, módja és határideje:

Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén személyesen, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig.

 1. A pályázat kiíró fenntartja azt a jogát, hogy ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázati kötelezettségeknek,  vagy a pályázatban valótlan adatokat közölt, abban az esetben a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatban szükség esetén további információt munkaidőben a 85/377-482-es telefonszámon dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos és a 30/902-9599-es telefonszámon Véghelyi Róbert ügyvezető nyújt.

Balatonberény, 2020. augusztus 18.

Horváth László
polgármester

CsatolmányMéret
Lakáspályázat adatlap194.52 KB