Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2021. évi   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú) számára, melyre a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói adatok feltöltésére a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követően van lehetőség, majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén lehet benyújtani 2020. november 5-ig.