Állásajánlat

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

családsegítő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 BALATONKERESZTÚR, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény feladatellátási területén a család- és gyermekjóléti szolgáltatás tárgykörébe tartozó feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú képesítés: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítési előírások szerint,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Saját gépjárműve használatát a napi munkája ellátásához a belső szabályzat szerint vállalja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • ezen a területen végzett szakmai tapasztalat előnyt jelent - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Helyismerettel rendelkező

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság ,
 • Kiváló szintű tolerancia, empátia, jó kommunikációs készség, határozottság,
 • Kiváló szintű szakmai ismeretek gördülékeny és önálló gyakorlati alkalmazása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolás és nyilatkozat
 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • jogosítvány másolata és a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja saját gépjárműve használatát a munkakör betöltéséhez
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a
06-85-376-296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-11/2020, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Személyesen: Pungor-Horváth Barbara, Somogy megye, 8648 BALATONKERESZTÚR,
  Iskola utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati folyamatot eredménytelennek nyilvánítsa és/vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatot (pl. hiányos, késve érkezett, stb.) figyelmen kívül hagyja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Eredményes pályázat esetén, a családsegítő munkakör betöltésével egyidejűleg, lehetőség van az Intézményen belül osztott munkakörben szociális asszisztens munkakör betöltésére is, amelyek együttesen teljes munkaidőt tesznek ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.