Állásajánlat

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi, számviteli feladatkör / II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok: helyi adókkal, adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott (saját és jogszabály alapján külső szerv megkeresésére nyilvántartásba kerülő) köztartozások behajtásával kapcsolatos adóvégrehajtói feladatok, adóalanyok körének figyelemmel kísérése, felderítése, jogszabályban meghatározott végrehajtási cselekmények lefolytatása, bankkivonatok pénzforgalmi adatainak feldolgozása, adatszolgáltatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, helyi költségvetési rendelet szerint megállapított illetményalap az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •          Cselekvőképesség,
 •          Büntetlen előélet,
 •          Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli,
 •          B kategóriás jogosítvány,
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • •         Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • •         önkormányzati adóhatóságnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         Gyakorlott szintű ASP adószakrendszer ismerete,
 • •         közigazgatási területen szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • •         Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdőn életvitelszerű lakás

Elvárt kompetenciák:

 • •         Jó szintű terhelhetőség,
 • •         Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1.melléklete szerinti adattartalommal, motivációs levél, iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mestyán Valéria nyújt, a +36305884353 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/223/2021. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. 

vagy
Elektronikus úton Mestyán Valéria részére a fojegyzo@balatonkeresztur.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.