Pályázat üzlethelyiség bérlésére

Pályázat üzlethelyiség bérlésére

1. Pályázat kiírója

Balatonberény Község Önkormányzata
Székhely: 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

Adószám: 15731443-2-14
Képviseletében: Horváth László polgármester

2. A pályázat tárgya

 • A Balatonberény Község Önkormányzata, mint a Balatonberényi Községi strand tulajdonosa meghirdeti bérbeadásra a 8649 Balatonberény Balaton u. 6. sz. alatti (1238/11 hrsz.) Balatonberényi Községi Strand főépületében kialakított egyik üzlethelyiséget. Az ingatlan frekventált, jól megközelíthető helyen, a balatoni kerékpárút mellett helyezkedik el, előtte ingyenes parkolóval. Buszmegálló, vasútállomás 50-100 m-en belül található. A kiadó üzlethelyiség hosszú évekig fodrászatként, az utóbbi 2 évben ruha és ajándék üzletként működött.
 • Az üzlethelyiség adatai:
 • 21 m2 zárt épületrész
 • A bérbe adott épületrész nem tartalmaz berendezési tárgyakat, csak épületszerkezeti alkatrészeket, berendezéseket- vízvezeték, villanyvezeték, 120 l villanybojler, és mosdókagyló, 1 db csaptelep, ablakok, műanyag biztonsági ajtó
 • Az épületrész kéménnyel rendelkezik
 • Az üzlet közmű ellátottsága:
  • ivóvíz (almérő), szennyvíz csatornára kötve, villamos energia: 20 amperes főmérő- külön mérőhely

3.Bérleti feltételek

 • Bérlet időtartama: 2021.05.01-től 3 éves határozott időszakra.
 • Bérleti díj minimális összege: nettó 170.000,-Ft+ÁFA /év, azaz nettó Százhetvenezer forint+ ÁFA /év, melyet évente a bérleti szerződésben meghatározott időpontig kell megfizetni a bérbeadó részére egy összegben. A bérleti díj összege évente a KSH által meghatározott évenkénti infláció mértékével emelkedik.
 • A bérleti díjon felül felmerülő közműdíj fizetése (víz, szennyvíz) az almérő leolvasása alapján történik. A villany esetében pedig közvetlenül a szolgáltató felé szerződés alapján
 • Kizárólag  kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenység célú üzlet működtethető.

4.Pályázók köre

 • A pályázatra kizárólag cégek vagy egyéni vállalkozók jelentkezhetnek.
 • Szerződés nem köthető azzal, aki
 • 1. csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési                    eljárás alatt áll;
 • 2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • 3. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti,             hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • 4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetben meghatározott korrupciós bűncselekmények miatt büntetett előéletű, vagy aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástói eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel            szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.

5. Mit kell tartalmazni a beadott a pályázatnak

 • Céges adatok, elektronikus levelezési cím (email cím), szakmai bemutatkozás
 • Az üzlethelyiségben tervezett tevékenység bemutatása
 • Megajánlott éves bérleti díj+ÁFA összege.
 • Cégkivonat 60 napnál nem régebbi másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

6. A pályázatok leadásának módja

 • A pályázatokat cégszerű aláírást követően zárt borítékban postai úton levélként kell eljuttatni az alábbi névre és címre:
 • Balatonberény Község Önkormányzata Horváth László polgármester részére, 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
 • A borítékon a „Strandi üzlethelyiség” feliratot tüntessék fel a levél tárgyaként.
 • Jelentkezési határidő: 2021.04.16-a.
 • A jelentkezésnél a levél feladásának a dátuma a mérvadó. A határidő után feladott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

7. A döntés módja és ideje

 • A beérkezett pályázatok bontására a Horváth László polgármester és Dr. Hamzsa Andrea Balatonberény Község Önkormányzata jogi-titkársági főtanácsosának a jelenlétében kerül sor 2021. április 20.-án 10:00 órakor.
 • A bérlő kijelölésének a jogköre, így a döntés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik.
 • Kiértesítés: 2021. április 26-ig elektronikus úton.
 • A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. április 28-a.
 • A pályázatok bírálati szempontja:
 • A pályázati feltételeknek megfelelt pályázati anyagok közül a legmagasabb összegű megajánlott éves bérleti díjat tartalmazó pályázat.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a balatonberényi székhellyel rendelkező vállalkozás.
 • A bérleti szerződést a strand üzemeltetőjével a Balatonberényi Nonprofit Kft.-vel kell megkötnie a nyertes ajánlattevőnek

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A pályázati elbírálás során a pályázatot elnyerő vállalkozás szerződéskötésekor felmerülő a cégadatokon kívüli egyéb személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR) előírt rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

További tájékoztatásért érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet.:

Horváth László
polgármester