PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere pályázati felhívást teszi közzé a Balatonberény 276 hrsz.-ú, Balatonberény, Bartók u. 6/c. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

 1. A pályázatot kiíró neve és pontos címe: Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény, Kossuth tér 1.
 2. A bérbeadó neve és címe: Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonberény, Kossuth tér 1.
 3. Pályázat célja: Ingatlan piaci alapon történő bérbeadás útján való hasznosítása.
 4. Pályázat jellege: Nyilvános.
 5. Pályázat tárgyát képező önkormányzati lakás címe és adatai:
  • 8649 Balatonberény, Bartók Béla u. 6/c.
  • lakás nagysága: 65 m2
  • összkomfort fokozatú
  • helyiségei: 2 db szoba, 1db konyha, 1db fürdő, 1 db WC, 1 db előtér, 1 db előszoba, 1 db kamra.
  • az ingatlanhoz tartozó telek nagysága: kb.300 m2, valamint  az udvarban1 db 15 m2 alapterületű garázs is tartozik a lakáshoz, amely igény esetén bérelhető
  • a lakás bútorozatlan.
 6. Bérbeadás időtartama: leghamarabb 2021. május 1. napjától kezdődően 3 (három) év.
 7. Bérleti díj összege:  lakás bérleti díja 50.000 Ft/hó, a garázs bérleti díja 4.000 Ft+ÁFA/hó. A bérleti díjak minden évben az infláció mértékéhez igazodóan növekednek.
 8. Hasznosítás módja: Piaci alapon történő bérbeadás
 9. Pályázat benyújtásának helye: Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény, Kossuth tér 1. szám
 10. Pályázat benyújtásának határideje:  2021. április 20. napjának 16:00 órája
 11. Önkormányzati lakás bérbeadásának általános feltételei:

 Lakást bérbe adni csak olyan természetes nagykorú személynek lehet:

 • akinek az Önkormányzat felé adó, vagy egyéb tartozása nincs

11.Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot csak a felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon írásban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani kizárólag zárt borítékban. A pályázati adatlap személyesen is beszerezhető Balatonberény Község Önkormányzatának titkárságán ügyfélfogadási időben. A pályázathoz munkáltatói és jövedelemigazolást kell csatolni.

12.Pályázat elbírálásának ideje és módja: A pályázatokat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el 2021. április 25. napjáig. A pályázatok felbontására a képviselők jelenlétében kerül sor.

 1. Pályázat elbírálásának szempontjai:

       A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ha a pályázó balatonberényi lakos,

- Balatonberényben állandó munkaviszonnyal rendelkezik,

- pályázóval költöző kiskorú gyermek van.

 1. Eredmény közlésének módja és időpontja: Minden pályázó írásban értesül a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről 2021. április 28. napjáig.
 1. Szerződés megkötésének helye, módja és határideje:

Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén személyesen, legkésőbb 2021. április 30. napjáig.

 1. A pályázat kiíró fenntartja azt a jogát, hogy ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázati kötelezettségeknek, vagy a pályázatban valótlan adatokat közölt, abban az esetben a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatban szükség esetén további információt munkaidőben a 30/902-9599-es telefonszámon Véghelyi Róbert ügyvezető nyújt.

Balatonberény, 2021. március 30.

Horváth László
polgármester

CsatolmányMéret
Pályázati adatlap194.57 KB