Rendeletek

10/2021.(VIII.30.) ör. Balatonberény településkép védelméről

3/2021. (III.5.) ör. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

17/2020. (IX.28.) ör. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

16/2020. (VI.26.) ör. az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

5/2020. (II.28.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

8/2021.(V.19.) ör. az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

7/2021.(V.19.) ör. a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

13/2019. (X.28.) ör. a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10/2019. (V.30.) ör. az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

3/2019. (III.1.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2/2019. (III.1.) ör. a sportról

1/2019. (I.9.) ör. a helyi építési szabályzatról

12/2018. (IX.28.) ör. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8/2018. (V.31.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

7/2018. (V.31.) ör. az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2/2018. (IV.3.) ör. az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1/2018. (II.23.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

14/2017. (XII.1.) ör. a helyi adókról

10/2017. (VII.26.) ör. a helyi népszavazásról

4/2021.(V.19.) ör. a községi strand működéséről

8/2017. (V.26.) ör. a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

7/2017.(V.26.) ör. a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

6/2017. (V.26.) ör. az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

3/2017. (III.24.) ör. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

15/2016. (XII.16.) ör. a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

9/2016. (IV.29.) ör. az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

4/2016. (II.26.) ör. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

11/2015. (XI.27.) ör. a civil szervezetek támogatási rendjéről

8/2015. (VI.26.) ör. a közterületek használatáról

7/2015. (V.4.) ör. az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

3/2015. (III.2.) ör. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

10/2014. (VIII.29.) ör. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

4/2014. (V.5.) ör. az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2/2014. (II.28.) ör. a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

1/2014. (II.28.) ör. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

26/2013. (XII.20.) ör. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

24/2013. (XII.20.) ör. az egészségügyi alapellátási szolgáltatás körzeteiről

23/2013. (XII.20.) ör. a temető rendjéről

15/2013. (IX.13.) ör. a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

11/2013. (V.2.) ör. az önkormányzati vagyongazdálkodásról

8/2013. (III.29.) ör. a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

1/2013. (I.11.) ör. a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

15/2009. (IX.2.) ör. a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek harmonizációjáról

12/2009. (VII.8.) ör. Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról

2/2005. (II.3.) ör. a talajterhelési díjról

6/2000. (II.14.) ör. a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról