Meghívó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete PTKI Bizottságának

2021. július 13.-án 13.00 órai kezdettel tartandó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 13. napján 15.00 órai kezdettel tartandó nyilvános rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme
(Balatonberény, Kossuth tér 1.)

 

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: dr. Várszegi József PTKI elnöke
2. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Balatonberény 2396 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: Horváth László polgármester
3. Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
4. MFP-FHF/2020 kódjelű pályázati támogatással megvalósuló, faluház felújítás kivitelezési munkáiról döntés
Előadó: Horváth László polgármester
5. Balatonberény Településfejlesztési Koncepciójának környezeti vizsgálat lefolytatása szükségességéről
Előadó: Horváth László polgármester
6. Döntés a Balatonberény 1239/13 hrsz.-ú ingatlanon fürdőhely kijelöléséről I. forduló
Előadó: Horváth László polgármester
7. Tájékoztatás az aktuális ügyekről
Előadó: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2021. július 7.

Horváth László sk.
polgármester

 

Az előterjesztés ide kattintva érhető el.