Önkormányzati határozat

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 20. napján a balatonberényi harangszó ügyében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a jelen lévők egyhangú szavazatával /6 igen szavazattal/ az alábbi, 91/2021.(VII.20.) számú határozatot hozta:

„Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án rendkívüli nyilvános ülésen megtárgyalta az ATV televíziós csatornán és annak internetes oldalán 2021. július 16-án „A nyaralók panaszai miatt szüntették be Balatonberényben a reggeli harangszót” címmel megjelent riport nyomán kialakult helyzetet. E tudósítás, illetve a témában ennek nyomán születő, különböző médiumokban megjelent cikkek, tudósítások több helyen valótlan állításokat tartalmaztak, rossz színben feltűntetve községünket, illetve az itt nyaralókat. Ennek kapcsán a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy:

A Képviselő-testület rendkívüli megdöbbenéssel és sajnálattal veszi tudomásul, hogy Balatonberény „a Balaton zöld sarkaként” nem rendkívüli természeti értékei, épített és kulturális öröksége, turisztikai attrakciói okán került a média fókuszába.

A Képviselő-testület indokolatlannak, méltatlannak és rendkívül károsnak tartja azokat a nagy nyilvánosság előtt megjelenő tudósításokat, cikkeket, riportokat és véleményeket, amelyek – gyakran teljesen alaptalanul – szembe próbálják állítani egymással községünk lakóit és az itt nyaraló vendégeket.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörei jogszabályban rögzítettek, amelyeket sem a múltban nem kívánt, se a jövőben nem szándékozik túllépni. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanakkor ezúton is kifejezi elkötelezettségét községünk kulturális, történeti, vallási hagyományai megőrzésében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, tegyen meg mindent a község jó hírének helyreállításáért, és a témáról a valós eseményektől eltérő módon tudósító médiumoktól hivatalos úton kérjen helyreigazítást.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester”