Meghívó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. augusztus 26. napján 15 órai kezdettel tartandó

nyilvános rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

1. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása

  Előadó: Horváth László polgármester

2. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Balatonberény 2063/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

  Előadó: Horváth László polgármester

3. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Balatonberény 2063/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

  Előadó: Horváth László polgármester

4. Magyar Faluprogram, „Faluház felújítás” MFP-FHF/2020. pályázat megvalósítása.

  Előadó: Horváth László polgármester

5. Balatonberény TAK és településképvédelmi rendelet elfogadása.

  Előadó: Horváth László polgármester

6. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése.

  Előadó: Horváth László polgármester

7. Külterület elnevezése

  Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

8. Jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás

  Előadó. Horváth László polgármester

9. Tájékoztató aktuális ügyekről

  Előadó: Horváth László polgármester

 

Horváth László sk. 
polgármester