Pályázati kiírás

Balatonberény Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.törvény 20/A.§-a alapjánpályázatot hirdet

kapcsolati referens és gyűjteménygondnok munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye:
Balatonberény Község Önkormányzata (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Adminisztrációs feladatok elvégzése, napi posta és hirdetmények kezelése,helyi médiákkal történő kapcsolattartás, nyilvántartások papír-, és elektronikus alapú vezetése, ügyfelek telefonos és személyes tájékoztatása, nyomtatványok átadása és átvétele, múltházzal kapcsolatos feladatok ellátása, egyedi utasítások végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- legalább középfokú végzettség
- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
- német és/vagy angol alapszintű nyelvtudás
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- honismeret és vagy/közgyűjtemény-szervező és kommunikáció szakképesítés

A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú végzettség
- angol és/vagy német nyelvvizsga
- közigazgatási gyakorlat
- helyben lakás

Elvárt kompetenciák:
- jó kommunikációs képesség szóban és írásban
- kiváló szintű pontosság, megbízhatóság, tolerancia készség
- jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- gépjárművezetői engedély másolata
- szakmai önéletrajz
- nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 15. A kiíró 3 hónapos próbaidő kikötésével él.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 8. (szerda)16 óráig

A pályázat benyújtásának módja: „kapcsolati referens és gyűjteménygondnok” jeligével ellátott zárt borítékban személyesen, vagy postai úton Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti címre.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Balatonberény Község Önkormányzat polgármesterénél a 30/401-6263-as telefonszámon.

A kiíró fenntartja a jogát a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Horváth László
polgármester