Tájékoztatás kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély igénylésének lehetőségéről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány által biztosított éves keretösszeg erejéig lehetőség van arra, hogy az alacsony összegű öregségi és hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyek

- évente egy alkalommal egyszeri segélyt, és

- 3 évenként egy alkalommal kivételes nyugellátás- emelést igényeljenek.

Évente egy alkalommal kérelemre egyszeri segélyben részesíthető az a személy, aki

- saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül (a rehabilitációs és rokkantsági ellátások nem tartoznak ide),

- olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti,

- és a havi jövedelme nem haladja meg:

- a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

- a 90.000 forintot, ha egyedül él.

A kérelemben meg kell jelölni a kérelem benyújtását alátámasztó különös méltánylást érdemlő körülményeket, és lehetőség szerint be kell csatolni a körülmények igazolására vonatkozó iratokat (pl.: egészségi állapotról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásáról szóló igazolást).

A kérelem elérhető: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp (K-17 számú nyomtatvány)

3 évenként van lehetősége kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem benyújtására

- az öregségi nyugdíjkorhatárt elért, nyugellátásban részesülő személynek,

- a megváltozott munkaképességű özvegynek,

- a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek és

- az árvának, ha

a nyugellátásának és egyéb rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot, és a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás- emeléstől számított 3 év már eltelt.

A kérelemben szintén meg kell jelölni a kérelem benyújtását alátámasztó különös méltánylást érdemlő körülményeket, és lehetőség szerint be kell csatolni a körülmények igazolására vonatkozó iratokat (pl.: egészségi állapotról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásáról szóló igazolást).

A kérelem elérhető: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp (K-16 számú nyomtatvány)

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás emelés igényléséhez szükséges - pontosan kitöltött és aláírt - kérelem nyomtatványok benyújthatóak:

- postai úton, a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz(Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztályán címezve 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 9., vagy

- személyesen a Kaposvár, Kossuth L. u. 9. alatti nyugdíj ügyfélszolgálaton hétfőn 8-17 óra, és keddtől péntekig 8-12 óra között.

A kérelem benyújtható továbbá bármelyik kormányablaknál.

A fent leírtakkal kapcsolatos további információ kérhető a 82/501-411 és a 82/501-450 telefonszámokon.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Horváth László sk.
polgármester