Jóléti célú támogatás

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jóléti célú támogatásokról szóló önkormányzati rendelete alapján a Balatonberényben állandó lakhellyel rendelkező, 65. életévüket betöltött polgárai részére 2021. évben 4.000 Ft értékű COOP vásárlási utalványt ad a 2021. évi költségvetés terhére. A jogosultak személyesen írásban is megkapják az értesítést a támogatás átvételének helyéről és idejéről.

Az utalványok átvételére legkésőbb 2021. december 20. napjáig van lehetőség, amely határidő jogvesztő, ezt követően már nincs mód a támogatás átvételére.

Horváth László
polgármester