Értesítés 65 év feletti állandó balatonberényi lakosok vásárlási utalványának kézbesítéséről

2021. november 10-én megkezdtük a 65. életévüket betöltött balatonberényi állandó lakosok kiértesítését a 4000 Ft értékű COOP vásárlási utalvány átvételének módjáról és idejéről. Az értesítéseket az önkormányzat hivatalsegédje a jogosultak postaládájában helyezi el. Az utalványok átadására lakcímen történő kézbesítéssel 2021. november 20. és december 20. napja között kerül sor.
Azok a jogosultak, akik bármilyen oknál fogva lakcímükön az utalványt átvenni nem tudják, azt személyesen, vagy meghatalmazott útján 2021. november 20. és 2021. december 20. napja közötti időszakban, kizárólag ügyfélfogadási napokon 9 és 12 óra között átvehetik a Balatonberényi Községi Önkormányzat (Balatonberény, Kossuth tér 1.) titkárságán.
Külön felhívjuk a Szőlőhegyen állandó lakcímmel rendelkező jogosultak figyelmét, hogy 2021. november 20-tól december 20-ig terjedő időszakban, kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetik át az utalványt a Balatonberényi Községi Önkormányzat (Balatonberény, Kossuth tér 1.) titkárságán.
2021. december 20. után az utalványok átvételére nincs lehetőség.
 
Horváth László
polgármester