Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebbejelentő lapok visszaküldési határideje 2022. május 31-én lejárt. Kérjük, hogy az az Ebtarató, aki ezen adatszolgáltatási kötelezettségének még nem tett eleget, haladéktalanul gondoskodjon a kitöltött bejelentőlap leadásáról.

A korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni!

A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról (www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/ Formanyomtatványok/ Ebtartás be- illetve kijelentése dokumentum), vagy személyesen beszerezhetik a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) vagy, Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.).

A kitöltött ívet visszaküldhetik postai úton, elektronikusan e-mailben (onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu),e-papíron (https://epapir.gov.hu/) és E-önkormányzaton keresztül, (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) vagy leadhatják személyesen a fenti címen

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, azt az állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján bírsággal büntethető.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző