Szociális célú tűzifa hirdetmény

Szociális célú tűzifa igényelhető

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult

a)      akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a 91.200 Ft-ot,

aa) egyedülálló személy esetén havi jövedelme a 105.450 Ft-ot,

ab) 70 év feletti házastársak vagy élettársak esetén az egy főre számított havi jövedelem a 102.600 Ft-ot,

ac) egyedülálló 70 év feletti személy esetén havi jövedelme a 108.300 Ft-ot

nem haladja meg, és

b)      fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, erről nyilatkozik és

c)       tűzifa támogatásra irányuló kérelmét legkésőbb 2022. november 4. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén is megállapítható szociális célú tűzifa támogatás.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 erdei m3 lehet.

A tűzifa térítésmentes kiszállításáról a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft gondoskodik legkésőbb 2023. február 15. napjáig.

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt), vagy letölthető a www.balatonbereny.hu/önkormányzat/formanyomtatványok oldalról.

Balatonberény, 2022. 09. 30.

                                                                                 Druskoczi Tünde
                                                                             polgármester