NTAK regisztárció és adatszolgáltatási kötelezettség vendéglátó üzletek részére

Tájékoztatás
a vendéglátó üzletek

NTAK regisztrációjáról
és adatszolgáltatási kötelezettségéről

Tájékoztatom Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében 2021. november 1. napjától - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott 2023. január 1. napjától adatot szolgáltatni.

A tájékoztató további része a mellékletben olvasható.