Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Telefon: 70/ 342 6827
E-mail: 

Tisztségviselők:
Hetyei András - elnök
Kiss Ferenc - tűzoltóparancsnok
Tilesch József - elnökhelyettes, csoportvezető
Horváth Imre - elnökségi tag
Gíber Tibor - elnökségi tag
Szekeres Emilné - elnökségi tag, csoportvezető
Tikos László Gábor - csoportvezető
Hótai Csaba - elnökségi tag, csoportvezető

A szervezet céljai, feladatai:

  • Bűnmegelőzés, rendezvények biztosítása
  • A működési területen található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése
  • A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása
  • A közösségi kapcsolatok erősítése
  • A lakosság és a bűnüldöző, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése

Működési körzetünkben járőrözéseket szervezünk és végzünk a bűnügyileg feltehetően fertőzött területek, veszélyeztetett személyek ingó és ingatlan vagyontárgyainak védelmére. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejtünk ki. A bűncselekmények megelőzése érdekében konkrét javaslatokat teszünk az önkormányzati, illetve a bűnüldöző szerveknek, jelezzük a bűnelkövetésre utaló körülményeket.

Feladatunk az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi-lelki fejlődésének erősítése. Együttműködünk, illetve tevékenységünket egyeztetjük, összehangoljuk a katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és humanitárius feladatokat ellátó állami és társadalmi szervezetekkel. Vizsgáljuk és segítjük a tűzvédelmi szabályok betartását, közreműködünk a kárelhárításban, tűzoltásban és a tűzesetek körülményeinek felderítésében.