Eladó önkormányzati ingatlanok

 

Balatonberény Község Önkormányzata eladásra kínálja alábbi ingatlant:

Balatonberény, Hétvezér u. 2/A.szám alatti , 660/17.hrsz-ú ,  5629 m2-es telek.

(a  Naturista  Strand és  parkoló melletti  vállalkozási terület)

A telek  beépíthető a  Helyi Építési Szabályzat  alapján :

Vk1-es  építési övezet  szerint  üdülő , szálloda , panziók , keresked. szolgáltató, szabadon álló , max.12,5 m építmény magasságú építményekkel, a telek 50%-áig.

- A telek közművesítetlen, a  meglévő Hétvezér utcai  közhálózatokra (víz,szennyvíz, villany, gáz)  csatlakoztatható .

-  A telek  vételára : min. 38.000.000.-Ft + ÁFA

Komoly vásárlási szándék esetén a vevőnek 1 éven belül előre bemutatott és egyeztetett látványtervekkel és benyújtott  elvi építési engedély szintű tervekkel kell rendelkeznie .

Az ingatlannal kapcsolatban  további információk  Gáspár Imre , a Hivatalunk műszaki főmunkatársától személyesen , vagy a  85/ 377-482. telefonon kérhető .

Vételi ajánlatokat  Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármesterének címezve, 8649.Balatonberény, Kossuth tér 1.sz. címre , vagy a  polgarmester@balatonbereny.hu – e.mail címre nyújthatók be .

Balatonberény,2012. június 4.

 

                                                                                                        Horváth László sk.
                                                                                                             polgármester