Küldetésnyilatkozat

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Átfogó célunk, hogy lehetővé tegyük településünkön élők és minden bennünket felkereső polgár számára, hogy hozzáférjenek intézményünk közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai által minden olyan információhoz, szellemi alkotáshoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez, és a munkában, a közéletben, az élethossziglan való tanulásban, a mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít. 

Sajátos eszközeinkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek mielőbb, rendszeresen, rendeltetésszerűen használják a könyvtárat. Naprakész információkat nyújtunk.

       szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, 

       az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, 

 a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, 

 az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, 

 a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését, 

 a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását, 

 a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését, 

 a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, 

 a szabadidő hasznos eltöltését.

 

Az eTanácsadók szakértősegítséget nyújtanak az eMagyarország pontokon valamennyi érdeklődőnek, és segítséget nyújtanak az elektronikus ügyintésben, valamint az Internet használatban.