E-Magyarország Pont

TEMOP, Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Az információs társadalom alapvető  információs szolgáltató rendszere, a nyilvános könyvtári szolgáltató rendszer, mely állampolgári jogon biztosítja az információhoz való hozzáférés szabadságát. 

Biztosítja a feltételeket a magyar kultúra megismerésére, az önművelésre, és a színvonalas szórakozásra. 

Ehhez rendelkeznie kell megfelelő infrastruktúrával az információáramlás és a kommunikáció terén. 

A könyvtár szerepét, feladatát, helyét az 1997.évi CXL. törvény határozza meg, melyet a helyi sajátosságoknak megfelelően alkalmazunk.