Címlap

Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. megkezdi Pécs Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

  • Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeinek permetezése a mellékletben megadott időpontokban történik.
  • Az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet).
  • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
  • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
  • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (melyek biztonsági adatlapját elektronikus úton megküldjük):

AMEGA, MEZZO 20 WG, KYLEO, SUCCESSOR 600, SUCESSOR T/SUCESS t, SILICO/SPUR, DROPMAX, COLUMBUS EC, GARLON

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Az ütemterv a tájékoztató mellékletét képezi.

Balatonkeresztúr, 2019. július 18.

 

Mestyán Valéria sk.

címzetes főjegyző

Közlemény

Balatonberény Község Önkormányzata megdöbbenve és értetlenül áll a „Tiltakozások a Csicsergő sétányt érintő módosítások ellen” c. aláírásgyűjtő akció előtt.

A jelenlegi TRE módosítás, mely a település honlapján megjelent a NIF eljárásában a kerékpárút nyomvonaláról szól, ez nem érinti a Csicsergő sétányt semmilyen módon.

A hatályos építési szabályzat, mely 2019. január 9-ei önkormányzati rendelettel került kihirdetésre, és az addig hatályban volt szabályozási tervek azonos szabályozást tartalmaztak a Csicsergő területére, változás csak a Balaton-törvény előírásaihoz kapcsolódóan módosultak, jelölésben és szabályozásban egyaránt.

Hirdetmény partnerségi egyeztetésre

Balatonberény Község Önkormányzata kezdeményezi a településre vonatkozó

2/2019. (I.8.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti tervének,

-1/2019. (01. 09.) Önkormányzati rendelet jóváhagyott építési szabályzatának (HÉSZ) 

                                                  MÓDOSÍTÁSÁT

A lakosság, gazdálkodó-, civilszervezetek bejelentésüket, javaslataikat 2019. július 17. napjáig tehetik meg a partnerségi szabályzat szerint.

A kapcsolódó anyagok elérhetőek: 

- az önkormányzat hivatalában

-jelen cikk mellékleteként letölhetők PDF formátumban

                                                                                                                Horváth László sk.

                                                                                                                   polgármester

Pályázati felhívás

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános, egyfordulós versenyfelhívást tesz közzé Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítésére.

A részletes pályázati felhívás letölhető a cikk mellékleteként.