TEMOP, Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Az információs társadalom alapvető információs szolgáltató rendszere, a nyilvános könyvtári szolgáltató rendszer, mely állampolgári jogon biztosítja az információhoz való hozzáférés szabadságát.

Biztosítja a feltételeket a magyar kultúra megismerésére, az önművelésre, és a színvonalas szórakozásra.

Ehhez rendelkeznie kell megfelelő infrastruktúrával az információáramlás és a kommunikáció terén.

A könyvtár szerepét, feladatát, helyét az 1997.évi CXL. törvény határozza meg, melyet a helyi sajátosságoknak megfelelően alkalmazunk.

Kapcsolódó oldalak