Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évben 5.000 Ft egyszeri támogatásban részesíti a Balatonberényben azon állandó lakóhellyel rendelkező és a lakcímükön életvitelszerűen tartózkodó lakosokat, akik

 

A támogatás az alábbi napokon és helyen kerül kifizetésre:

november 15. (szerda)

november 16. (csütörtök)

november 22. (szerda)

november 29. (szerda)

december 6. (szerda)

 

13:00 -16:00 óra között,

Balatonberény Község Önkormányzata titkárságán (Balatonberény, Kossuth tér 1.).

 

A támogatás kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján vehető fel.

A támogatás legkésőbb 2023. december 15. napjáig fizethető ki, mely határidő jogvesztő, azaz ezt követően már nincs lehetőség a kifizetésre.

 

Kérem, hogy az értesítésben szereplő kifizetési időpontokat szíveskedjenek betartani.

Druskoczi Tünde
polgármester

 

Kapcsolódó oldalak