BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

kisgyermeknevelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A mini bölcsődébe járó gyermekek szakszerű nevelése-gondozása az országos bölcsődei alapprogram és az intézményi szakmai program alapján. Jelen pályáztatás keretében 2 fő kisgyermeknevelő felvételére van lehetőség, akik közül az egyikük a szakmai vezetői feladatokat is ellátja. A másik főnek szükséges helyettesítenie a szakmai vezetőt és a bölcsődei dajkát is távolléte esetén.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az egészségügyi alkalmasság igazolása a pályázattal egyidejűleg benyújtandó a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. § szerint.

A nyilatkozatok kiegészítendők a GYVT. 10/A §-ban foglaltakkal.

Próbaidő: 4 hónap.

A pályázatok benyújtásának módja kizárólag postai úton lehetséges. Feladási cím: Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető nyújt a 06-85/376-296-os telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Elvárt végzettség/képesítés:

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.18. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiírásnak megfelelő pályázót személyesen meghallgatjuk. A kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázatot figyelmen kívül hagyjuk (pl. késve érkezett, hiányos, nem postán feladott). A kiíró fenntartja a jogot a pályáztatás eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Az intézményfenntartó társulás tagjainak székhelyén a szokásos módon.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.01.

Kapcsolódó oldalak