BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testületek és bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat. Jogállására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községekben az önkormányzat, képviselő-testületek, bizottságok működésével, polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács József polgármester nyújt a 06 30 436 1472 telefonszámon, és polgarmester@balatonkeresztur.hu e­mail címen. Az illetmény és juttatás megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, helyi rendelet, közszolgálati szabályzat és a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembe vételével történik. A pályázat benyújtása postai úton Kovács József polgármester8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. címre

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Jog, igazgatásszervező

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 10

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.21. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei hallgatják meg és döntenek a kinevezéséről. A kiíró a pályázat redménytelenné nyilvánításának jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.04. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balatonbereny.hu, www.balatonkeresztur.hu, www.balatonmariafurdo.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.03.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 24048

Kapcsolódó oldalak