KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 20241
Intézményi iktatószám: 7-3/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

gondozó

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A fenntartó társulás településeinek vonatkozásában nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szakfeladatokon ellátandó jogszabály szerinti főtevékenység és/vagy helyettesítés.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 2 fő gondozó felvételére van lehetőség Intézményünknél jelen pályáztatási eljárás keretében. Próbaidő: 4 hónap. A pályázatok benyújtásának módja kizárólag postai úton lehetséges. Feladási cím: Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. A pályázattal kapcsolatosan további információt a 06-85/376-296-os telefonszámon kérhet.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
jogosítvány másolatát csatolni kell
saját gépjármű használatát vállalja és az erről szóló nyilatkozatot csatolni kell
kiváló tolerancia, empátia, jó kommunikációs készség, határozottság
változó helyzethez való kiváló alkalmazkodási készség
szakmai és gyakorlati felkészültség
önálló munkavégzés képessége
kiváló együttműködési készség, megbízhatóság, pontosság
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
motivációs levél
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.03. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen meghallgathatja. A kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázatot figyelmen kívül hagyjuk (pl. késve érkezett, hiányos). A kiíró fenntartja a jogot a pályáztatás eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.14. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Az intézményfenntartó társulás tagjainak székhelyén a szokásos módon.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolódó oldalak