Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben a Balaton befagy, a 46/2001.(XII.27.) BM rendeletben foglalt jégen tartózkodási szabályokat tartsák be:

 

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001.(XII.27.) BM rendelet 5. §-ában foglaltak szerint:

  1. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

  1. a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
  2. b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
  3. c) kikötők és veszteglőhelyek területén;
  4. d) folyóvizeken és azok mellékágain.

 

A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI.28.) BM rendelet 2. § d) illetve l) bekezdésében foglaltak alapján, a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását.

A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” figyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak. (Pl. helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés.)

 

Néhány további íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:

– ne menjünk mélyvízű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;
– a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;
– soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;
– legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (112-es általános segélyhívó telefonszám vagy a 1817-es vízi segélyhívó);
– jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (112-es segélyhívó);
– soha ne aludjunk el a jégfelületen.

 

Jelenleg Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonberény területén kijelölt jégpálya nincs!

 

A Balaton jegét mindenki a szabályok betartásával, saját felelősségére használja!

 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kapcsolódó oldalak