Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Balatonberény több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre.

A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése értelmében minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2023.(IV. 5.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

11. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

Amennyiben kérdés merülne fel az ingatlan házszámával kapcsolatban, keresse fel Fehér László műszaki ügyintézőt az alábbi elérhetőségek egyikén:

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy -a hivatkozott szabályokat  figyelembe véve- a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, jól látható kihelyezéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2023. december 31-ig gondoskodni szíveskedjenek!

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Kapcsolódó oldalak