Ahogy azt az elmúlt időszak is bizonyította, a heves nyári esőzések következtében kialakuló áradások elkerülése érdekében kiemelten fontos a lehulló csapadékvíz zavartalan elfolyása.

Felhívom ezért a községünkben ingatlannal rendelkező valamennyi tulajdonos figyelmét az ingatlanuk előtti közterületi vízelvezető árkok, valamint azok átereszei karbantartására, kitisztítására, az árkokban található növényzet eltávolításának szükségességére.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Felhívom figyelmüket továbbá, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 15. § (1) bekezdése szerint a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó, aki az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területen lévő útárok és áteresz karbantartásáról nem gondoskodik.

A felhívásban szereplő kötelezettség elmulasztása esetén – hivatalból indult eljárás keretében – természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Ezt megelőzendő, kérem Önöket, hogy a fenti munkálatokat haladéktalanul, de legkésőbb jelen felhívás közzétételétől számított 15 napon belül végezzék el.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

 

Druskoczi Tünde
polgármester

Kapcsolódó oldalak