A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és három „Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a polgármester ad át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.

Az elismerések adományozásra minden év március  30-ig tehetnek javaslatot:

A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának, de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.

Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2023. március 30. napjáig.

A javaslatokat írásban Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. címre, vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mail címre küldhetik.

 Balatonberény, 2023. március 20.

Tisztelettel:
Druskoczi Tünde sk.
polgármester

Kapcsolódó oldalak