Balatonberény Község Településrendezési Eszközeinek módosítása a Hétvezér utca nyugati szakaszának északi oldalán fekvő 657/20 hrsz-ú ingatlanra

Tájékoztatjuk Balatonberény Község lakosságát, Balatonberény Község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Balatonberény Község közigazgatási területén működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, hogy a Hétvezér utca nyugati szakaszának északi oldalán fekvő 657/20 hrsz-ú kezdeményezett Balatonberény Község Településrendezési Eszközei módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült.

Az előzetes tájékoztatási szakasz 2022. január 29-február 10. között lezaj­lott.

A módosítás véleményezési tervdokumentációja a megnevezésre kat­tintva megtekinthető.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Balatonberény Község Önkormányzata személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem hirdet meg.

A partnerségi véleményezés és lakossági fórum keretében az érintettek ezért csak írásban véleményezhetik a tervezetet. Ennek alapján kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a véleményeket e-mai- len a Polgármesterhez címezve a polgarmester@balatonbereny.hu címre kérjük megküldeni.

A vélemények beküldésének határideje 2024. július 10-ig

Balatonberény, 2024. június 20.

Druskoczi Tünde
polgármester

Kapcsolódó oldalak