Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetőjének
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásához

Balatonberény településen a polgármesteri, az egyéni lista és a nemzetiségi önkormányzati jelöltek
állításához szükséges ajánlások számáról.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/E. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki:

A Balatonkeresztúri Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy a Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján (BALATONBERÉNY) választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 1149 fő, így a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 35 db érvényes ajánlás.
Az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 12 db érvényes ajánlás.
A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú határozatának 5. számú melléklete alapján (BALATONBERÉNY) településen a NÉMET nemzetiségi választópolgárok száma a választás kitűzésekor 3 fő, így a német nemzetiségi képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 5 darab érvényes ajánlás.

A közlemény közzétételét elrendelem Balatonberény Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, és a www.balatonbereny.hu honlapján.
■ A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Balatonberényi Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) bejelenteni, melyet a Helyi Választási Bizottság vesz nyilvántartásba.
■ A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.
A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.
(Balatonkeresztúri Közös Helyi Választási Iroda
8648 (Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.
Telefon: 85-575-819
e-mail: jegyző@balatonkeresztur.hu

■ A Ve. 307/E. § (3) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
■ A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi Önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármester-választás, a települési önkormányzati képviselő-választás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás tekintetében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek állításához szükséges ajánlások számát, A Rendelet 3. § c) pontja szerint az informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.
A Ve. 82. § (1) bekezdése szerinti központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Balatonberény település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 1149 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 12, míg 3 %-a felfelé kerekítve 35.

Balatonberény 10 000 fő alatti településként egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Balatonberény Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.balatonbereny.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam.

Balatonkeresztúr, 2024. április 4.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
Balatonkeresztúri Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

Kapcsolódó oldalak