Balatonberény Község Polgármesterétől
———————————————————————————-

M E G H Í V Ó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 26. napján 13.00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terem
(Balatonberény, Kossuth tér 1. emelet)
Napirendi javaslat:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

2. Cselekvési terv Balatonberény Község Önkormányzata idegenforgalmi marketingtevékenységének megújításához
Előadó: Horváth Péter alpolgármester

3. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről és javaslat a 2023. évi programtervre
Előadó: Barjákné Martin Judit művelődési ház vezetője

4. Beszámoló a helyi identitás erősítése, helyi cselekvési terv előkészítésének alakulásáról
Előadó: Varga Paméla közösségszervező

5. A Tematik Kábel Kft-vel együttműködési megállapodás megkötése a 2023. évi IBCC horgászverseny megrendezésére
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

6. Köztisztviselők 2023. évi teljesítménykövetelményei
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

7. Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

8. A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

9. Dr. Belina Csaba háziorvos kérelmének megvitatása
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

10. A kamerarendszer fejlesztése, döntés a Hegykapunál a kamera kihelyezés kivtelezéséről (kivitelező kiválasztása) a beérkezett ajánlatok alapján
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

11. MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022 – pályázati támogatással megvalósuló, ravatalozó épület felújítás és urnafal építés kivtelezésének műszaki ellenőri feladatellátásra beérkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

12. Múltház fejlesztés kapcsán a kivitelező kiválasztása a közbeszerzési eljárásban előkészített árajánlatok alapján
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

13. Tájékoztató a Vízparti Sport és Szabadidő Központ ötlettervének bírálatáról
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

14. Egyebek

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítok.

Balatonberény, 2023. január 19.

Druskoczi Tünde sk.
polgármester

Kapcsolódó oldalak