Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni.

Hulladékkezelés és gyűjtés:
Az ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is.

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a közszolgáltatók által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1-je után fontos változás lép életbe.

Kérjük fokozottan figyeljen a befizetésre vonatkozó változásokra!

A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásidíj befizetését – választott fizetési módjának megfelelően – az alábbiak szerint módosítsa!

1. Banki átutalás esetén a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
OTP Bank
11794008-24030025
Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.
Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.

3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogják kiküldeni a számla mellékleteként.

4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként
• a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;
• a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, Önnek további teendője nincs.
Kérdéseivel kérjük, hogy forduljon bizalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája első oldalán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikéhez; illetve általános információkért látogassa meg a www.mohu.hu és a www.nhkv.hu oldalak egyikét.

Mi változik a MOHU-val?
A magyar állam által kiírt hulladékkoncessziós pályázaton a 35 éves koncessziót a MOL Nyrt. nyerte el. A MOL 100%-os tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a tényleges hulladékgazdálkodási és szervezési feladatok ellátásával a jövőben a koncessziós társaság szerepét tölti be.

Az új hulladékgazdálkodási rendszerben a lakossági szolgáltatási díjak változatlanok maradnak, a rezsicsökkentési intézkedéseknek megfelelően.

A bevezetendő koncessziós rendszer új, fenntartható alapokra helyezi a hulladékgazdálkodás jelenlegi struktúráját és folyamatait, ezzel jelentős változást hozva minden érintett számára. A rendszer hatással van a hulladékbirtokosokra, a kötelező gyártói felelősségi rendszerek hatálya alá tartatozó termékek gyártóira, a hulladékhasznosítókra, vagyis a hulladék teljes körforgásának valamennyi szereplőjére.

A MOHU célja, hogy a szemléletformáláson, a hulladékgazdálkodási folyamatok résztvevőjének bevonásán és együttműködésén keresztül elősegítse, hogy határidőre teljesülhessenek a magyar kormány és az EU által megfogalmazott gyűjtési, lerakási, illetve újrafeldolgozási célok.

Elérhetőségi adatok:
Cégnév: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-10-142036
Adószám: 32082230-2-43

Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):
Cím: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Email: info@mohu.hu
Telefonszám: +36 1 776 7770

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

Kapcsolódó oldalak