A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény település területén lomtalanítást szervez.

A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatást szüneteltető ingatlanhasználók  a szolgáltatás igénybevételére  nem jogosultak.

A lomtalanítási igényt a gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig a PELSO-KOM Nonprofit Kft-nél történő

regisztrációval lehet jelezni (de nem kötelező!). A regisztrálni a 85/530-076 vagy 85/530-118 számú telefonszámok 3-as mellékén az NHKV Zrt. által kibocsátott számla l. oldalán található Felhasználó azonosító szám megadásával, vagy a www.pelsokom.hu honlapon biztosított regisztrációs felületen lehet.

Lomhulladék  kihelyezés időpontja:

2023.03.30

A lomhulladékot a fent megjelölt napon szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK!.

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyüjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyüjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

Kapcsolódó oldalak