Balatonberény Község Polgármesterétől

———————————————————————————-

M E G H Í V Ó

 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. június 29. napján 13.00 órakor megtartott nyilvános ülésére

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a háziorvosi ellátásról, a központi ügyeleti ellátásról

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. HM Üdülő hasznosítására megkötött bérleti szerződés módosítása

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Balatonberény, József Attila u. 23. szám alatti bérlakás állapotfelmérése

Előadó: véghelyi Róbert ügyvezető

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Döntés a Magyar Falu MFP-UHJ 2023 pályázatban való részvételről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Balatonberény zártkerti közterületek elnevezésének elfogadásáról

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatással megvalósuló „Balatonberény, Mise u. felújítása” című beruházásban döntés a támogatási összegen felüli önrész megemeléséről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Múltház múzeum felújítása kapcsán, a kivitelezés munka befejezési határidejének módosítása és többletköltség biztosítása

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Villámárvíz elleni védekezésről intézkedési terv

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Hétvezér Utcai Egyesület kérelme víziállás átadására

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

 1. Beszámoló a 2022. évi könyvtári szolgáltatásról

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda ajánlata

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Döntés a védőnői szolgálat működését biztosító ingatlan használatba adásáról és jövőbeni üzemeltetéséről készült megállapodás-tervezetről

Előadó: Druskoczi Tünde polgármester

 1. Egyebek

 

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítok.

 

Balatonberény, 2023. június 22.

 

Druskoczi Tünde sk.
polgármester

Kapcsolódó oldalak