Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének PTKI Bizottsága Elnökétől
———————————————————————————-

M E G H Í V Ó
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete PTKI Bizottsága

2023. június 27. napján 13.30 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terem (Balatonberény, Kossuth tér 1. emelet)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a háziorvosi ellátásról, a központi ügyeleti ellátásról
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
2. HM Üdülő hasznosítására megkötött bérleti szerződés módosítása
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
3. Balatonberény, József Attila u. 23. szám alatti bérlakás állapotfelmérése
Előadó: véghelyi Róbert ügyvezető
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
5. Döntés a Magyar Falu MFP-UHJ 2023 pályázatban való részvételről
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
6. Balatonberény zártkerti közterületek elnevezésének elfogadásáról
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
7. VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatással megvalósuló „Balatonberény, Mise u. felújítása” című beruházásban döntés a támogatási összegen felüli önrész megemeléséről
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
8. Múltház múzeum felújítása kapcsán, a kivitelezés munka befejezési határidejének módosítása és többletköltség biztosítása
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
9. Villámárvíz elleni védekezésről intézkedési terv
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
10. Hétvezér Utcai Egyesület kérelme víziállás átadására
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
11. Elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
12. Beszámoló a 2022. évi könyvtári szolgáltatásról
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
13. Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda ajánlata
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
14. Döntés a védőnői szolgálat működését biztosító ingatlan használatba adásáról és jövőbeni üzemeltetéséről készült megállapodás-tervezetről
Előadó: Druskoczi Tünde polgármester
15. Egyebek

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítok.

Balatonberény, 2023. június 22.

Gazda János sk.
elnök

Kapcsolódó oldalak